Debat antara Syeikh al-Buti & Syeikh al-Albani.

بسم الله الرحمن الرحيم

Ada satu perdebatan yang menarik tentang ijtihad dan taqlid antara Syeikh Muhammad Said Ramadan al-Buti, seorang ulama Sunni di Suriah, bersama Syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, seorang tokoh Wahhabi dari Jordan.

Syeikh al-Buti bertanya: “Bagaimana cara anda memahami hukum-hukum Allah, apakah anda mengambilnya secara langsung dari al-Quran dan as-Sunnah, atau melalui hasil ijtihad para imam-imam mujtahid?”

Syeikh al-Albani menjawab: “Aku membandingkan antara pendapat semua imam mujtahid serta dalil-dalil mereka lalu aku ambil yang paling dekat kepada al-Quran dan as-Sunnah.”

Syeikh al-Buti bertanya: “Seandainya anda punyai duit 5000 Lira. Duit itu anda simpan selama 6 bulan. Kemudian duit itu anda belikan barang untuk diperdagangkan, maka sejak bila barang itu anda keluarkan zakatnya. Adakah setelah 6 bulan berikutnya, atau menunggu 1 tahun lagi?”

Syeikh al-Albani menjawab: “Maksud pertanyaannya, kamu menetapkan bahawa harta dagang itu ada zakatnya?”

Syeikh al-Buti berkata: “Saya hanya bertanya. Yang saya inginkan, anda menjawab dengan cara anda sendiri. Di sini kami sediakan kitab-kitab tafsir, hadis dan fikah, silakan telaah.”

Syeikh al-Albani menjawab: “Hai saudaraku, ini masalah agama. Bukan persoalan mudah yang boleh dijawab dengan seenaknya. Kami masih perlu mengkaji dan meneliti. Kami datang ke sini untuk membahas masalah lain.”

Mendengar jawapan tersebut, Syeikh al-Buti beralih pada pertanyaan lain: “Baik kalau memang begitu. Sekarang saya bertanya, apakah setiap muslim harus atau wajib membandingkan dan meneliti dalil-dalil para imam mujtahid, kemudian mengambil pendapat yang paling sesuai dengan al-Quran dan as-Sunnah?”

Syeikh al-Albani menjawab: “Ya.”

Syeikh al-Buti bertanya: “Maksud jawapan anda, semua orang memiliki kemampuan berijtihad seperti yang dimiliki oleh para imam mazhab? Bahkan kemampuan semua orang lebih sempurna dan melebihi kemampuan ijtihad para imam mazhab. Kerana secara logiknya, seseorang yang mampu menghakimi pendapat-pendapat para imam mazhab dengan barometer al-Quran dan as-Sunnah, jelas dia lebih alim dari mereka.”

Syeikh al-Albani menjawab: “Sebenarnya manusia itu terbahagi kepada 3, iaitu مُقَلِّدٌ (muqallid – orang yang taklid), مُتَّبِعٌ (muttabi’- orang yang mengikuti) dan مُجْتَهِدٌ  (mujtahid). Orang yang mampu membandingkan mazhab-mazhab yang ada dan memilih yang lebih dekat kepada al-Quran adalah muttabi’. Justeru muttabi’ itu darjat tengah, antara taklid dan ijtihad.”

Syeikh al-Buti bertanya: “Apa kewajiban muqallid?”

Syeikh al-Albani menjawab: “Dia wajib mengikuti para mujtahid yang boleh diikutinya.”

Syeikh al-Buti bertanya: “Adakah dia berdosa kalau seumpama mengikuti seorang mujtahid saja dan tidak pernah berpindah ke mujtahid lain?”

Syeikh al-Albani menjawab: “Ya, dia berdosa dan haram hukumnya.”

Syeikh al-Buti bertanya: “Apakah dalil yang mengharamkannya?”

Syeikh al-Albani menjawab: “Dalilnya, dia mewajibkan pada dirinya, sesuatu yang tidak diwajibkan Allah padanya.”

Syeikh al-Buti bertanya: “Dalam membaca al-Quran, anda mengikuti qiraahnya siapa di antara qiraah yang 7?”

Syeikh al-Albani menjawab: “Qiraah Hafs.”

Syeikh al-Buti bertanya: “Apakah anda hanya mengikuti Qiraah Hafs saja? Atau setiap hari, Anda mengikuti qiraah yang berbeza-beza?”

Syeikh al-Albani menjawab: “Tidak. Saya hanya mengikuti Qiraah Hafs saja.”

Syeikh al-Buti bertanya: “Mengapa anda hanya mengikuti Qiraah Hafs saja, padahal Allah tidak mewajibkan anda mengikuti Qiraah Hafs. Kewajipan anda  membaca al-Quran sesuai riwayat yang datang dari Nabi secara mutawatir.”

Syeikh al-Albani menjawab: “Saya tidak sempat mempelajari qiraah-qiraah yang lain. Saya tak boleh membaca al-Quran dengan selain Qiraah Hafs.”

Syeikh al-Buti berkata: “Orang yang mempelajari fikah Mazhab Syafie, juga tak sempat mempelajari mazhab-mazhab yang lain. Dia juga tidak mudah memahami hukum-hukum agamanya kecuali mempelajari fikahnya Imam Syafie. Apabila anda mengharuskannya mengetahui semua ijtihad para imam, maka anda sendiri harus pula mempelajari semua qiraah, sehingga anda membaca al-Quran dengan semua qiraah itu. Kalau anda beralasan tidak mampu melakukannya, maka anda harus menerima alasan ketidakmampuan muqallid dalam masalah ini. Bagaimanapun, kami sekarang bertanya kepada anda, dari mana anda berpendapat bahawa seorang muqallid harus berpindah-pindah dari satu mazhab ke mazhab lain, padahal Allah tidak mewajibkannya. Maksudnya sebagaimana ia tidak wajib menetap pada satu mazhab saja, ia juga tidak wajib berpindah-pindah terus dari satu mazhab ke mazhab lain?”

Syeikh al-Albani menjawab: “Sebenarnya yang diharamkan bagi muqallid itu menetapi satu mazhab dengan keyakinan bahwa Allah memerintahkan demikian.”

Syeikh al-Buti berkata: “Jawapan anda ini persoalan lain. Dan memang benar demikian. Akan tetapi, pertanyaan saya, apakah seorang muqallid itu berdosa jika menetapi satu mujtahid saja, padahal dia tahu bahawa Allah tidak mewajibkan demikian?”

Syeikh al-Albani menjawab: “Tidak berdosa.”

Syeikh al-Buti berkata: “Tetapi isi buku yang anda ajarkan, berbeza dengan yang anda katakan. Dalam buku tersebut disebutkan, menetapi satu mazhab saja itu hukumnya haram. Bahkan dalam bahagian lain buku tersebut, orang yang menetapi satu mazhab saja itu dihukumi kafir.”

Menjawab pertanyaan tersebut, Syeikh al-Albani kebingungan menjawabnya. Demikianlah dialog panjang antara Syeikh al-Buti dengan Syeikh al-Albani, yang didokumentasikan dalam kitab beliau اللَّامَذهبية أخطر بدعة تهدد الشريعة الإسلامية. Dialog tersebut menggambarkan, bahawa kaum Wahhabi melarang umat Islam mengikuti mazhab tertentu dalam bidang fikah. Tetapi ajakan tersebut, sebenarnya helah mereka agar umat Islam mengikuti mazhab yang mereka buat sendiri. Tentu saja mengikuti mazhab para ulama salaf, lebih menenteramkan bagi kaum muslimin. Keilmuan, ketulusan dan kesolehan ulama salaf jelas diyakini melebihi orang-orang sesudah mereka.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Tinggalkan komen

Perjuangan Utusan Terus Menyala II.

بسم الله الرحمن الرحيم

Image

Zainudin Maidin – BAGAIMANAPUN, setelah enam bulan di Jakarta, A. Samad meletakkan jawatan pada November 1958 dan menyertai Straits Times di Kuala Lumpur untuk membantu penerbitan sebuah akhbar harian Melayu yang pertama dalam tulisan rumi, Berita Harian. Rakan-rakan di Utusan membantah A. Samad bekerja dengan Straits Times kerana menganggapnya sebagai suara kolonialisme.

Ketika itu semua rakan penting A. Samad di Utusan Melayu yang sefahaman dengannya telah pun berada di Kuala Lumpur. Antaranya Said Zahari, Usman Awang, Tajuddin Kahar, Salim Kajai dan Awam-il Sarkam.

Menurut A. Samad, pemogokan pekerja Utusan Melayu pada tahun 1961 adalah ekoran daripada perancangan mogok yang tertunda pada 1957 untuk membantah pertukarannya ke Jakarta. Tetapi A. Samad sendiri menghalang permogokan itu dan meminta mereka jangan menentang penyingkirannya walaupun beliau sendiri tidak menyenanginya.

A. Samad tidak percaya bahawa pertukarannya itu kerana beliau tidak dikehendaki oleh Tunku Abdul Rahman seperti yang didakwa oleh Yusof. Tetapi menurut Rahim Ishak iaitu adik Yusof, beliau sendiri telah melihat surat Tunku Abdul Rahman kepada abangnya, Aziz, yang memberitahu Yusof bahawa beliau tidak mahu A. Samad sebagai Timbalan Pengarang kerana mendapat tahu A Samad pro-komunis.

Rahim menyatakan beliau masih ingat dengan jelas nota Tunku Abdul Rahman yang berwarna biru itu.

Namun demikian, pemergian A. Samad daripada Utusan Melayu tidaklah bererti beliau telah putus hubungannya dengan Utusan Melayu. A. Samad meninggalkan ramai rakan dan anak didiknya yang meneruskan perjuangannya.

Antara mereka ialah Usman Awang dan Said Zahari yang kemudian menjadi ketua pemogokan Utusan Melayu pada tahun 1961. Said kemudian menjadi tahanan politik yang paling lama di Singapura.

Setelah menghantar A. Samad ke Jakarta pada tahun 1957, Yusof telah meminta Othman Wok untuk mengambil alih jawatan sebagai Timbalan Pengarang. Tetapi bila Othman enggan beliau mengancam akan menyingkirkan Othman. Sebelumnya, Said telah meminta Othman supaya jangan menerima tawaran itu.

Walaupun menjadi Timbalan Pengarang tetapi Othman bertugas di Singapura manakala Zainal Abidin Alias (Zabha) mengetuai Jabatan Pengarang di Kuala Lumpur. Sebenarnya, Said yang ketika itu Pengarang Berita dan juga Penulis Rencana Pengarang yang mencorakkan dasar dan perjalanan Utusan Melayu setiap hari dengan dibantu oleh Usman Awang yang popular dan berpengaruh besar. Mereka bertukar ganti menulis ruangan pojok Ada-Ada Sahaja di bawah nama “Awang Bongsu” yang sering mengecam dasar-dasar dan projek kerajaan Perikatan.

Yusof dan juga anggota-anggota Lembaga Pengarah asal Utusan Melayu tidak lagi menguasai Utusan Melayu menerusi saham mereka kerana sebahagian besar saham terbitan baharu telah dijual kepada pihak lain untuk menambah modal dan meluaskan pengedaran Utusan Melayu. Sebaliknya akhbar Utusan Melayu meneruskan dasar warisan sejak penubuhannya pada 1938.

Apabila kerajaan pimpinan Tunku Abdul Rahman sejak sebelum merdeka menunjukkan dasar pro-Barat dan perdagangan bebas, Utusan Melayu tidak menyokongnya. Kerajaan membuka beribu-ribu ekar tanah untuk rakyat yang tidak bertanah di bawah rancangan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (Felda), tetapi Utusan Melayu membela peneroka tanah haram dan membesar-besarkan berita mengenai tindakan mereka.

Kerajaan mahukan pelaburan asing, Utusan Melayu menganggapnya sebagai membawa penindasan baharu. Suara Utusan Melayu selari dengan dasar Afro Asia yang pro-Soviet Union dan China Komunis.

Utusan Melayu juga menyokong Menteri Pertanian Aziz Ishak dalam konfrontasi dengan Tunku Abdul Rahman yang tidak bersetuju dengan projek baja ureanya pada bulan Mei 1961.

Semakin hari semakin jelas dasar tidak sehaluan Utusan Melayu dengan UMNO yang amat tidak disenangi oleh Tunku Abdul Rahman. Ekoran itu, Tunku Abdul Rahman sering memanggil Yusof untuk “sarapan” dan cakap-cakap di mana beliau menyampaikan tegurannya. Yusof telah mencurahkan perasaannya kepada Said bahawa beliau berasa terhina dengan arahan menemui Perdana Menteri setiap pagi.

Utusan Melayu lebih dikenang sebagai akhbar yang membangkitkan kesedaran orang Melayu bagi menentang Malayan Union dan mendorong penubuhan UMNO tetapi sebenarnya selepas kejayaan itu Utusan Melayu tidak lagi bersama UMNO. Selepas Malayan Union, UMNO menerima Perlembagaan Persekutuan 1948 sebaliknya Utusan Melayu memperjuangkan Perlembagaan Rakyat yang disokong oleh kumpulan-kumpulan berhaluan kiri.

Semangat perjuangan inilah yang diwarisi oleh Utusan Melayu sehingga dipatahkan oleh UMNO pada tahun 1961. Di sebalik kejayaan dan keagungannya, Utusan Melayu mencatatkan sejarah hitam dua sahabat yang walaupun tidak sama perwatakan dan fahaman tetapi dapat bekerjasama dalam membangunkan Utusan Melayu ke zaman kegemilangannya tetapi akhirnya putus juga pertalian persahabatan kerana kepentingan yang berbeza. Demikianlah yang berlaku antar A. Samad Ismail dan Yusof Ishak.

Utusan Melayu tidak sekadar sebuah akhbar tetapi adalah akhbar yang menjadi medan perjuangan untuk bangsa, agama dan tanah air yang memakan korban dari semasa ke semasa. Ia menepati konklusi yang dibuat oleh penulis sejarah nasionalisme Melayu, William R. Roff bahawa “keperibadian Melayunya yang membantu sehingga bertukarlah ia daripada surat khabar menjadi suatu matlamat perjuangan.”

Tsunami Politik 2008 telah membuktikan lagi kebenaran ini, menyerlahkan Utusan Melayu sebagai akhbar yang tidak pernah mungkir janjinya meneruskan perjuangan bagi bangsa, agama dan tanah air.

p/s : http://www.anwaraidc.com/?p=39221

Posted in Uncategorized | Tinggalkan komen

Perjuangan Utusan Terus Menyala.

بسم الله الرحمن الرحيم

Image

Zainuddin Maidin – PERKARA pertama yang ditanya oleh yang Dipertuan Negara Singapura, Yusof Ishak apabila Pengarang Berita merangkap Timbalan Pengarang Utusan Melayu, Othman Wok mengunjunginya di Istana Negara Singapura dengan ditemani penulis pada satu malam pertengahan tahun 1963 ialah keadaan Utusan Melayu selepas mogok 1961.

Ketika itu Othman masih berkhidmat di Kuala Lumpur dan Yusof mahu tahu siapakah antara bekas pemogok yang kembali bekerja dan beliau menyebut beberapa nama bekas anggota Jabatan Pengarang Utusan Melayu yang tidak wajar diambil semula.

Beliau bercakap seolah-olah masih berkuasa di Utusan Melayu yang telah ditinggalkannya sejak tiga tahun lalu sebelum berlakunya mogok seluruh pekerja Utusan Melayu kerana membantah penguasaan UMNO ke atas syarikat akhbar itu.

Yusof yang merupakan pengasas utama Utusan Melayu pada 1938 secara rasmi putus hubungan dengan Utusan Melayu pada 15 Julai 1959 apabila namanya tidak lagi tercatat dalam akhbar itu sebagai pencetak dan penerbit akhbar Utusan Melayu. Keadaan telah memaksa beliau berhenti daripada Utusan Melayu.

Beliau masih memberikan perhatian berat kepada Utusan Melayu menggambarkan betapa mendarahdagingnya Utusan Melayu dalam jiwa Yusof kerana di situlah selama lebih 20 tahun beliau tidak henti-henti memberikan sepenuh masa, tenaga dan jiwa raganya untuk memastikan akhbar itu terus hidup dan maju.

Jika pada malam kejayaannya mengumpulkan modal untuk menerbitkan Utusan Melayu pada 1939 beliau mengisytiharkan dirinya sebagai seorang yang paling gembira di Singapura, tetapi pada 1959, beliau melangkah keluar dari Utusan Melayu dalam keadaan terpaksa dan menitiskan air mata kerana tekanan politik dari dalam dan luar.

Yusof yang dalam keadaan apa pun lebih mengutamakan survival Utusan Melayu daripada kepentingan politik akhirnya menjadi mangsa kepada suatu keadaan yang tidak lagi dapat dikawalnya.

Yusof dikenali sebagai seorang yang antisastera dan menganggap bahan sastera tidak boleh menjual akhbar. Hal ini menyebabkan beliau tidak disenangi oleh golongan sasterawan dalam Utusan Melayu yang mendapat sokongan daripada Timbalan Pengarang, A. Samad Ismail.

Pemergiannya daripada Utusan Melayu pada 1959 selepas kira-kira setahun ibu pejabat Utusan Melayu di Kuala Lumpur adalah keruntuhan benteng pertahanan Utusan Melayu daripada tekanan luar dan dalam. Yusof terpaksa berhenti kerana tidak dapat menjalankan dasar-dasar yang dikehendaki oleh UMNO dan juga kerana tekanan wartawan-wartawan radikal yang prososialisme dan nasionalisme Indonesia.

Wartawan-wartawan berhaluan kiri melihat Yusof sebagai penghalang kepada perjuangan mereka. UMNO pula menganggap Yusof sebagai tidak dapat mengawal Utusan daripada dipergunakan oleh golongan kiri.

Sebelum Utusan Melayu berpindah dari Singapura ke Kuala Lumpur, Yusof merasakan satu peluang keemasan telah tiba bagi surat khabarnya, Utusan Melayu digunakan untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan kebajikan negara menurut sistem demokrasi.

Bagaimanapun, suatu keadaan yang diluar jangkaan Yusof berlaku. Utusan Melayu telah mulai tidak disukai oleh Tunku Abdul Rahman dan pemimpin UMNO lain tidak lama sesudah Malaya mencapai kemerdekaannya. Sejak itu meninggi atau menurunnya rasa tidak senang dengan komen-komen dan teguran-teguran Utusan Melayu adalah mengikut nada populariti dan kehampaan yang diperoleh kerajaan Perikatan di dalam atau di luar negeri.

UMNO mengugut Yusof manakala orang kiri menjalankan rampasan kuasa. Akhirnya Yusof meletak jawatan. Ketua yang menggulingkan Yusof ketika itu ialah Pengarang Berita Utusan Melayu, Said Zahari dan teman-temannya. Mereka memberontak terhadap cara Yusof mengendalikan Jabatan Pengarang yang menurut mereka sudah tidak cocok dengan zaman merdeka.

Jika wartawan-wartawan berhaluan kiri menganggap perletakan jawatan Yusof akan memudahkan mereka untuk meneruskan perjuangan yang diwarisi, ternyata mereka silap. Ini kerana pemergiannya membuka peluang kepada UMNO untuk memisahkan terus akhbar Utusan Melayu daripada dasar asalnya yang pro-Indonesia, anti-Barat dan pro-blok Timur yang dijuarai oleh Soviet Union dan China.

Tunku Abdul Rahman yang tidak senang dengan dasar itu telah pun memberi amaran kepada Yusof sebelum memindahkan operasi Utusan Melayu dari Singapura ke Kuala Lumpur pada 5 Februari 1958 bahawa lesen edaran di Malaya tidak akan diberikan kepada Utusan Melayu jika meneruskan dasarnya yang kekirian.

Yusof yang mengetahui Timbalan Pengarang, A. Samad Ismail berada di belakang dasar kekirian menukarkan A. Samad menjadi wakil Utusan Melayu di Jakarta, Indonesia yang hampir menimbulkan tindakan bantahan daripada penyokong-penyokong A. Samad.

p/s : http://www.anwaraidc.com/?p=39216

Posted in Uncategorized | Tinggalkan komen

Artikel dari IMCA.

بسم الله الرحمن الرحيم

Image

(Artikel ini diterjemahkan daripada artikel asal yang ditulis dalam Bahasa Inggeris. Maksud asal artikel ini telah dipelihara sebaik mungkin oleh penterjemah. Namun begitu beberapa istilah yang spesifik mungkin tidak dapat dialihkan secara tepat.)

 Persatuan Pengguna Islam Sedunia (IMCA) adalah sebuah pertubuhan bukan berasaskan keuntungan yang didaftarkan di Malaysia dan mempunyai majlis NGO Islam dari seluruh dunia.

Kami merujuk kepada laporan yang disiarkan dalam akhbar The Star Jumaat 23 Ogos 2013, yang mengandungi kenyataan Cik Ratna Osman yang mewakili SIS Forum Berhad .
Dalam ulasannya mengenai keputusan Mahkamah Rayuan yang menolak permohonan pihak gereja, beliau berhujah bahawa Malaysia satu-satunya negara di dunia yang tidak membenarkan penggunaan nama Allah oleh agama selain daripada Islam. Kami ingin menegaskan bahawa kenyataan beliau sama sekali tidak benar. Antara lainnya, Brunei dan Arab Saudi juga mempunyai larangan sebegini. Sebagai sebuah organisasi antarabangsa yang bertanggungjawab, IMCA berasa bimbang akan desakan badan-badan gereja Malaysia untuk menggunakan nama tertinggi Islam untuk Tuhan Maha Kuasa, Allah.
Kami ingin bertanya apakah motivasi Majlis Gereja Malaysia (CCM), Persekutuan Krisitan Malaysia dan National Evangelical Christian Fellowship (NECF) berbuat demikian? Adakah ianya untuk menyatakan fakta kebenaran yang mereka percaya, seperti yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang suka dan patuh kepada kebenaran, atau ada tujuan lain di sebalik langkah ini?
Kita mendapati antara lainnya, Gereja Yunani Ortodoks (Greek Orthodox Church) tidak bersetuju dengan penggunaan nama Allah sebegitu berdasarkan petikan berikut;
“Malangnya, kita terlalu kerap cuba untuk contextualize penyebaran Gospel kita sehinggakan menghakis nilai warisan kerohanian gereja. Penghakisan nilai warisan kerohanian gereja dalam penyebaran ajaran Kristus (Christ) mengurangkan potensi sebenar pengalaman rohani keseluruhannya”
(Gabriel Habib, Pengarah Yunani Ortodoks Majlis Kristian Timur Tengah dalam suratnya kepada para pemimpin Kristian;1987)
Umum diketahui penganut Kristian telah lama berusaha memurtadkan kaum Melayu sejak zaman Vasco de Gamma, Albuquerque dan St Francis Xavier namun tidak menemui kejayaan. Prof Mohamad Ajmal Al Aidrus memetik kenyataan G.E.Morrison(1957) dalam jurnal Muslim World(Jurnal Pengajian Islam volum XLVII 298)
“Tanpa unsur Melayu, gereja di tanah ini akan sentiasa berketerampilan asing dan berunsur pendatang ; tanpa Melayu gereja tidak dapat menonjolkan unsur universal kepada semua; tanpa Melayu kita tidak lengkap dalam mengenengahkan kesempurnaan (ideal) perpaduan semua manusia di bawah Kristian.
Bukanlah pihak Gereja tidak berjaya langsung seperti yang kita lihat dalam kes Azlina Jailani (Lina Joy) dan Aishah Bokhari (Felicia). Prof Mohamed Ajmal Al Aidrus menanyakan “Adakah kelulusan penggunaan perkataan Allah itu salah satu peluang yang dinanti-nantikan oleh puak evangelis Krisitan? Adakah desakan ini untuk menarik dan mengundang segelintir orang Melayu Islam yang lemah keimanannya seperti yang dibuktikan dalam kes Azlina dan Aishah?
Pada ketika ini, adalah penting untuk kita menjelaskan penggunaan nama Allah dalam konteks Islam. Penjelasan yang paling tepat adalah dalam sebutan kalimah syahadah iaitu ‘La ilaha illlallah’, bahawasanya tiada tuhan melainkan Allah. Perkataan Arab untuk tuhan ialah ilah dan nama Yang Maha Esa adalah Allah. Ia adalah suatu nama yang mana penggunaannya hanya merujuk kepada Yang Maha Esa yang wujud tanpa diwujudkan, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah bukan hanya sekadar perkataan, tetapi suatu nama yang diwahyukan bahawa Dia, Tuhan Semesta yang memberi nama Allah. Justeru, Ya Allah Ya Tuhanku membawa erti bahawa Allah merupakan kata nama khas yang tidak boleh diterjemahkan sama sekali.
Penggunaan nama Allah yang tidak memenuhi syarat lebih-lebih lagi apabila perkataan itu membawa maksud yang lain akan mencemari nama Allah dan tidak menghormati Yang Maha Esa, Tuhan segala makhluk kerana ianya adalah nama Nya. Ia juga tidak menghormati kepercayaan penganut yang menyanjungi kesucian nama itu. Pada pendapat kami, bagaimana kita memanggil Tuhan yang kita akui haruslah berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Tuhan, bukannya mengikut pilihan sesuka hati.
Kami percaya bahawa setiap kepercayaan mempunyai konsep dan nama-nama yang berkait dengan konsep-konsep ketuhanan yang semestinya membawa pengertian yang selari dan bukannya bercanggah mahupun menimbulkan persoalan dalam mana-mana bahasa yang digunakan. Dalam apa jua agama, nama Tuhan adalah suci. Justeru itu, kepatuhan kepada nama-nama ini dalam bentuk asalnya harus menjadi amalan dalam penyebaran dakwah yang yang ikhlas dan benar.
Tidakkah keadaan haru-biru jika penganut Hindu memanggil Vishnu sebagai Jehovah, ataupun Kristian memanggil Bapa, Anak dan roh kudus sebagai Vishnu, Vishnu dan Vishnu (yang mana satu Vishnu atau ketiga-tiganya sekali Vishnu?) dan penganut Islam memanggil Tuhannya sebagai Dewa Buddha? Bagaimana pula jika orang Cina memanggil “Jesus” apabila menyembah Dewi Kuan Yin? Jika dipersoalkan hanya dari segi hak asasi manusia, setiap kumpulan mempunyai hak menggunakan apa jua nama yang mereka suka dan hak ini harus dihormati semata-mata atas dasar hak asasi. Hujah bahawa ia adalah hak yang termaktub dalam Perlembagaan boleh juga digunapakai oleh semua golongan masyarakat. (Rev. Hermen Shastri, Setiausaha Agung Majlis Gereja Malaysia bertegas “akan meneruskan amalan (menggunakan nama Allah) kerana ia adalah hak yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan (Perkara 11) dan kita memanggil semua pihak menghormati hak itu.
Jika diikutkan sudut pandangan ‘hak’ semata-mata, sudah tentu keadaan menjadi porak-peranda.

J.Dudley Woodberry dalam “Contextualization Di Kalangan Muslim Menggunakan Rukun Biasa” ( Diterbitkan dalam International Journal of Frontier Missions, Volume 13:4 , Oct-Dec 1996) berkata;
Contohnya, “Allah” asalnya dari Syriac Kristian dan telah sekian lama digunakan sebelum zaman Nabi Muhammad. ‘Wahy’ (wahyu) sekurang-kurangnya berkait dari segi etimologi dengan perkataan-perkataan Yahudi-Aramia dan Kristian Ethiopic dan digunakan oleh para penyair pra-Islam. Dalam mukasurat 174 beliau berkata; “Bahagian pertama sebutan syahadah “Aku naik saksi bahawa tiada tuhan selain Allah” adalah berdasarkan ayat-ayat seperti surah 37:35/34 (“Tidak ada tuhan selain Allah”) dan 112:1-2(“Katakanlah, ‘Dia(adalah)Allah,Satu(Ahad).Perkataan tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh Hartwig Herschfeld adalah berdasarkan shema dalam Deuteronomy 6:04 (Dengarlah, hai orang bani Israel, Tuhan Allah kita adalah satu (Ahad) Tuhan”)
Hujahan bahawa nama “Allah” berasal dari Syriac Kristian lantas menjustifikasi penggunaannya oleh Kristian zaman sekarang merupakan hujah yang kurang bernas.
Sepatutnya, penganut Kristian zaman moden boleh menggunakan nama Allah jika mereka mematuhi lunas “Deuteronomy 6:4; bahawa Tuhan Allah kita adalah Satu Tuhan”. Kami yakin jika penganut Kristian kembali kepada konsep asas bahawa Allah adalah Satu, Dia bukan Ayah, Dia tidak beranak, dan pengakuan ini dijunjung secara konsisten, penganut Islam tidak akan membantah kerana ianya adalah kenyataan benar. Jika Kristian mahu menggunakan nama Allah dalam semua bahan bercetak mereka dan mereka mengaku dan mematuhi dengan sepenuhnya bahawa Tuhan itu Satu (sepertimana Deuteronomy) (bukan bertiga), maka tidak akan ada bantahan.
Profesor Al Aidrus mengulas bahawa terdapat hujahan yang mengatakan bahawa nama Allah telah digunakan dalam kitab Bible Melayu 272 tahun yang lalu. Hujahan ini mengiktiraf tindakan kuasa penjajah yang menindas yang tidak merujuk mahupun menghormati umat Islam tempatan. Sebagai penjajah, mereka telah berbuat sesuka hati mereka termasuklah menggondol harta dan kekayaan negara. Dalam mengutarakan hujah sebegini, pihak gereja menyokong keganasan dan ketidakadilan itu yang jelas sekali bercanggah dengan doktrin Kristian ‘cinta sesamamu’ (love thy neighbour).
Kami juga berasa amat curiga akan hasrat gereja Kristian yang hanya menuntut untuk menggunakan nama Allah dalam bahan bercetak Bahasa Melayu. Mereka tidak berhasrat menggunakan nama Allah dalam semua bahan mereka yang dicetak dalam semua bahasa.
Prof Al Aidrus menyatakan bahawa “Perlu ditegaskan di sini bahawa terjemahan Gospel di negara China dan India yang masing-masing mempunyai jutaan umat Islam, tidak menggunakan nama Allah. Sebaliknya, mereka menggunakan perkataan seperti “Sheng Fu, Sheng Zu dan Sheng Ling dan di dalam Gospel bahasa Tamil, perkataan Suthan, JesaPa dan Parisutha Avi untuk Bapa Suci, Anak Suci dan Roh Kudus”.
Jika begitu, apa pula motif tuntutan menggunakan nama Allah dalam bahan bercetak Kristian bahasa Melayu?
Di peringkat antarabangsa, kita melihat bahawa penganut Kristian telah mencipta dan merekabentuk Gospel bahasa Arab, pada mulanya bukan dalam bahasa Arab Al Quran tetapi telah lama kelamaan telah mengambil bahasa Arab Al Quran. Sekarang, kitab Gospel ini dipenuhi ayat-ayat yang bermula dengan ungkapan Islam “basmallah” and diakhiri dengan “sadaqallahul a’zim (ungkapan yang dilafaz oleh umat Islam). Apabila mendengar Kitab Gospel ini dibaca, mereka yang tidak prihatin akan menganggap Quranlah yang didengarinya.
Kita menyedari akan wujudnya gereja-gereja di Indonesia yang dikenali sebagai “Rumah Jemaah Allah” dan kewujudan sebuah kolej yang mengajar Bahasa Arab dan kitab Gospel bahasa Arab kepada para paderi Kristian.
Di Timur Tengah, terdapat sebuah stesen radio yang membaca Kitab Gospel bahasa Arab setiap hari.
Mengapakah gereja Kristian mengambil pendekatan sebegini dalam menyebarkan kepercayaan mereka? Adakah pendekatan ini semata-mata untuk penganut Kristian sahaja ataupun ‘contextualization’ sebegini bertujuan menggerakkan hati penganut bukan-Kristian terhadap ajaran Kristian?
Setelah mengkaji agama dan amalam Kristian, kita melihat bahawa konsep contextualization ini, iaitu untuk memperkenalkan kepercayaan agama dengan kaedah yang boleh diterima oleh masyarakat, dengan menggunakan bahasa, simbol dan konsep yang khusus kepada masyarakat yang yang ditujukan, adalah amalan biasa dalam kepercayaan dan tatacara Kristian.
Kajian kami menunjukkan bahawa konsep “Trinity” berkemungkinan besar lahir di Majlis Nicea pada tahun 325 Masihi semasa pemerintahahan Maharaja Rom, iaitu Constantine. Masyarakat Eropah antara lainnya, mempunyai sejarah ‘ agama tiga dalam satu yang terpahat dalam kepercayaan ‘pagan’ purba Eropah. (sila rujuk http:/www.deepertruth.com/trinity untuk melihat koleksi Cassaro mengenai konsep agama Eropah pra-sejarah ‘tiga ikon’ yang didakwanya menyuluhi kepercayaan “agama tiga dalam satu”).
Ada kemungkinan kemasukan konsep Trinity adalah bertujuan menjadikan agama Kristian lebih mudah diterima oleh masyarakat Eropah awal.
Dalam kertas kerjanya “The Trinity and Contextualization”, Rev Ralph Allan Smith menyangkal idea di atas.
Rev Ralph Allan Smith menulis: Masih banyak lagi yang perlu dikatakan. Perkembangan konsep Trinity Kristian ortodoks telah melibatkan penyingkiran (rejection) ” konsep tradisional, yang berkurun lama – diguna pakai, yang boleh katakan hampir menyerupai Katolik, mengenai Kristus sedia wujud sebagai perantaraan dengan seorang Bapa yang tidak tercemar (impassible Father) dengan dunia sementara, yang mempertengahkannya sebagai alat kefalsafahan yang mudah diguna pakai. Doktrin Logos – doktrin yang digemari oleh ramai ahli teologi ortodoks terdahulu, telah dtinggalkan. Ahli-ahli teologi pro- Nicene, dalam erti kata lain, mengubah doktrin Gereja dan mengubah secara radikal .
Dalam proses itu, mereka dengan teliti menolak unsur-unsur bukan Gospel (non -Biblical) yang telah terterap ke dalam tradisi Gereja dan mula meletakkan asas-asas bagi ekspresi pandangan dunia Gospel yang lebih meluas . Aktiviti begini melampaui anggapan contextualization linguistik. Kita boleh perhati melaui ilmuan Gereja penelitian diri dan penghakiman diri yang dirujuk oleh Conn sebagai de- contextualization. Mereka membuang unsur anti Kristian daripada pemikiran dan merekacipta suatu bahasa teologi yang baharu menggunakan perkataan-perkataan yang dipinjam .”
Rev Ralph Allan Smith menulis: Dari sudut pandangan ini, contextualization hanyalah satu usaha untuk menyalurkan secara berkesan kepada mereka yang bertutur bahasa berlainan dan mempunyai persepsi keduniaan yang berlainan daripada mereka yang berkebudayaan Eropah. Ini termasuklah menampilkan semula ajaran asas Gospel dalam bahasa yang mungkin asing kepada penutur bahasa Eropah, tetapi ini bukanlah bererti, dan bukan pula kelulusan untuk sesiapapun menukar ajaran Gospel Kristian itu sendiri.
Mari kita kaji satu contoh yang ringkas proses contextualization.
Kita melihat penyerapan kepercayaan “pagan” Eropah dalam bentuk perayaan Krismas dan Santa Claus. Pada hari ini, kita mengakui bahawa ianya satu pembohongan untuk mengaitkan kelahiran Nabi Isa (a.s) dengan perayaan Krismas (tiada bukti dalam Gospel bahasa Aramaic atau bukti sejarah yang menyokong tuntutan bahawa Krismas adalah sambutan kelahiran Isa (a.s), seperti yang diberitahu dan dinyanyikan oleh penganut Kristian sekian lama. Kita mengenali St Nicholas dari Myra dan perkaitan dongeng perayaan Krismas dengannya dan masyarakat Eropah meraikan perayaan St Nicholas pada 6hb Disember setiap tahun.
Walaubagaimanapun, ada segelintir sarjana sejarah yang berpendapat bahawa lagenda St Nicholas sebagai pemberi hadiah mempunyai unsur kepercayaan ‘pagan’ yang berasal daripada sumber-sumber pra-Kristian. Dewa mitos Teutonic Odin mempunyai janggut yang panjang. Ada sarjana yang berpendapat ‘janggut panjang’ merujuk kepada Thor, seorang tuhan Jerman. Thor mempunyai janggut putih yang panjang dan melayari awan dengan menaiki kenderaan yang ditarik oleh dua ekor kambing putih.
Apa yang pasti adalah Santa Claus bukanlah tokoh Gospel serta perayaan Krismas itu tidak mempunyai kaitan dengan rujukan Gospel.
Dr.Richard P. Bucher berhujah bahawa Santa Claus zaman moden merupakan hasil pencantuman beberapa sumber menjadikan ia suatu watak lagenda yang telah berevolusi berzaman-zaman lamanya. Sepanjang proses itu, unsur-unsur legenda pra-Kristian, cerita St. Nicholas, penghijrah Belanda ke Amerika, Washington Irving, Clement Moore, Thomas Nast serta syarikat Coca-Cola semuanya menyumbang terhadap proses itu.
Apakah yang ditakrifkan sebagai “Contextualization”? Memetik daripada Rev Ralph Allan Smith
“Hesselgrave dan Rommen memilih tiga cadangan awal;
1. Kami memahami istilah ini bermaksud membentuk konsep yang selari dengan sesuatu keadaan tertentu.(Byang H Kato)
2. Terjemahan unsur Gospel ke dalam bentuk lisan yang bermakna kepada orang-orang berlainan budaya dalam persekitaran mereka tersendiri.(Bruce J Nicholls)
3. Contextualization digunakan dengan betul bermakna membongkar implikasi sah Gospel di dalam satu satu keadaan. Ia lebih mendalam daripada aplikasi. Aplikasi, saya boleh lakukan atau tidak lakukan tanpa menjejaskan teks Gospel. Implikasi, dituntut oleh penelitian yang tepat terhadap teks ( George W. Peters ).
 Menurut Conn , kita mesti menimbang “rangka presuppositional ” itu sendiri dengan ” penghakiman kata-kata Tuhan. Untuk contexualize mesej Gospel ke dalam bahasa budaya yang lain, kita perlu keluarkan unsure-unsur yang wujud disebabkan oleh “cutural bias” kita sendiri. Kita juga adalah sebahagian daripada matriks budaya yang merangkumi unsur-unsur anti-Kristian yang menghalang penyebaran Gospel kepada orang lain.”
Kita dapat melihat agama Kristian telah lama menggunakan kaedah contextualization. Ia bukannya bertujuan untuk menyatakan kebenaran, atau menghormati kesucian Rukun agama lain, dalam hal ini merujuk kepada nama Yang Maha Esa ALLAH, tetapi sebagai kaedah mentrampilkan agama Kristian sebagai sesuatu yang boleh diterima oleh penganut agama lain yang mempunyai rukun kepercayaannya sendiri.
Untuk menjadikan lebih mudah diterima, istilah dan konsep yang biasa digunapakai oleh masyarakat yang menjadi sasaran pendakwah itu diambil and digunakan, supaya kepercayaan Kristian diterima dengan senang.
Justeru, penghasilan buku Gospel dalam Bahasa Arab Al-Quran. Jelas kelihatan desakan menggunakan nama Allah merupakan satu strategi Kristianisasi .
Maka tidak jauh tersasarlah jika kita membuat kesimpulan mengenai persoalan apakah motivasi gereja Kristian Malaysia membuat tuntutan untuk menggunakan nama ALLAH dalam bahan bercetak mereka di kalangan masyarakat Melayu/Islam.
Begitu juga apakah motivasi mewujudkan kitab Gospel dalam bahasa Arab Al-Quran, atau mengadakan upacara keagamaan (service) pada hari Jumaat (seperti yang berlaku di Indonesia) dan bukannya pada hari Ahad.
IMCA berpandangan bahawa permintaan gereja Kristian Malaysia untuk menggunakan nama Allah adalah sebahagian daripada strategi contextualization yang telah lama digunakan, suatu strategi untuk mempengaruhi orang Melayu Islam untuk murtad daripada Islam. IMCA ingin menegaskan bahawa bukanlah niat kami untuk memperkecilkan kepercayaan Kristian.
IMCA dengan rendah diri meminta penganut Kristian Malaysia yang mencintai Tuhan untuk menimbang semula pendirian mereka dan menjunjungi jalan Kebenaran Kristian. Kami yakin bahawa orang Kristian yakin akan keteguhan agama mereka dan kebenaran iman mereka. Mereka patut menzahirkan kepercayaan mereka dalam keadaan asal, tanpa mengubahsuaikannya dengan istilah-istilah dan konsep yang lebih sedap didengar oleh orang bukan Kristian.
Kami memohon kepada penganut Kristian yang mendakwa diri mereka sebagai orang yang beriman, yang juga melafazkan Kebenaran supaya ikhlas dengan Kebenaran itu. “Jika penganut Kristian berhasrat, mereka patut memperkenalkan kata nama Aramaic bagi Tuhan yang dikatakan digunakan sendiri oleh Jesus seperti Eloi, Eli, Eloah, Elohim, Yahweh atau Jehovah ke dalam perbendaharaan kata Melayu” (Prof Al Aidrus).
Keikhlasan menuntut supaya mereka mencari penyelesaian kepada masalah ini berdasarkan Kebenaran dan fikiran yang waras. Kami meminta mereka menarik balik tindakan dan tuntutan mereka, di atas nama KEBENARAN. Kami meminta mereka teguh dan konsisten dalam menggunakan nama Tuhan seperti yang dinyatakan dalam Gospel Aramaik, bukan apa sahaja yang mereka gemari, kerana Gospel Aramaik adalah asas kepercayaan mereka.
Manusia hari ini terlalu banyak masalah. Kita berdepan dengan begitu banyak penderitaan, kebuluran, pembunuhan dan ketidakadilan.
Adalah lebih bermanfaat jika semua makhluk yang mengasihi Tuhan untuk menumpukan usaha untuk kebaikan manusia sejagat.
Menghormati setiap budaya dan kepercayaan sesama sendiri akan mengurangkan konflik dalam dunia yang sudahpun dipenuhi penderitaan. Kami meminta KEAMANAN.
Marilah kita bersama berusaha ke arah KEAMANAN dengan nama Tuhan.
Sheikh Kareem
Secretary General
International Muslim Consumer Association
Posted in Uncategorized | Tinggalkan komen

Jajah..!?

بسم الله الرحمن الرحيم

Penjajah sudah tinggalkan kita..

Image

Tapi..

Image   Image   Image

  Kita belum tinggalkan penjajah.

Posted in Uncategorized | Tinggalkan komen

Lihat, tafsir dan fikirkan…

بسم الله الرحمن الرحيم

Oleh Image

 

WALAUPUN saya mahu lari daripada menulis dan menyentuh mengenai politik dan terus berjihad ekonomi, namun cakap-cakap politik masih tidak dapat dielakkan.

Minggu ini kita melihat satu tafsiran simulasi grafik yang dilakukan oleh seorang sahabat saya yang perlu dikongsi bersama.

Beliau ialah Datuk Akbar Ali, mantan Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia, Pengarah Eksekutif MTEN Melaka dan Ahli Dewan Negara.

Ia menggambar iltizam kaum Cina untuk menegakkan kekuatan mereka, dan sebaliknya sikap kecelaruan orang Melayu yang tidak sedar hakikat sebenar.

Berikut tafsiran Akbar:

Pilihan Raya Umum Ke-13 (PRU-13) telah sebulan setengah berlalu. Keputusannya telah diketahui ramai: BN menang dengan majoriti mudah – 133 buah kerusi Parlimen; merosot 7 kerusi tetapi berjaya merampas kembali Kedah; pembangkang pula menang 89 kerusi Parlimen.

Banyak sebab telah diberikan berhubung kemerosotan itu; antaranya kesilapan memilih/meletakkan calon, kelemahan jentera dan sabotaj dari dalam parti. Apa pun, sebab yang paling besar, seperti yang diungkapkan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak ialah tsunami Cina!

Agar tidak disalah-tafsirkan sebagai rasis, maka sebelum kita menulis lebih lanjut lagi, eloklah ditegaskan bahawa kaum Cina adalah pragmatis dan bijak menggunakan peluang keemasan yang ada.

Adalah tidak salah mereka ‘Bersatu’ menggunakan hak demokrasi yang mereka miliki sebagai rakyat Malaysia.

Justeru adalah juga tidak salah mereka ‘Bersatu’ mahu memilih serta memangkah mana-mana parti yang mereka suka.

Orang Melayu pula di sebaliknya; kurang pragmatis dan kurang bijak serta ‘Tidak Bersatu!’ Jangan salahkan ibu mengandung.

Orang Cina telah melihat dan menyambar peluang serta tawaran yang diberikan oleh Anwar Ibrahim kepada kaum mereka.

Lantaran itu, pada hemat orang Cina, ‘Ini Kali lah’ bagi kaum mereka untuk mencapai strategi jangka panjangnya yang ketiga: MErebut Kuasa Politik. Dua strategi pertama telah pun berjaya – kerakyatan dan kuasa ekonomi.

Mereka telah menyeru supaya bersatu dalam menumbangkan kerajaan BN, sepertimana yang disiarkan dalam Nanyang Siang Pau pada 13 Jun 2009: http://darahtuah.wordpress.com/2010/03/08/7-ngo-cina-diseru-menumbangkan-kerajaan/

Ia boleh ditafsirkan sebagai iltizam untuk menumbangkan kerajaan yang bertunjangkan pribumi dan Islam dan menggantikan dengan sebuah kerajaan yang berteraskan bukan Islam dan orang Cina menjadi dominan.

PRU-13 telah mereka rancang sedemikian rupa daripada peringkat persiapan menyerang, pertahanan, pemilihan dan peletakan calon dan sebagainya.

Hasilnya, walaupun mereka tidak menang, tetapi komposisi calon-calon yang berjaya itu adalah manifestasi rancangan tersebut!

Natijahnya, di pihak pembangkang, bilangan Ahli Parlimen (MP) Bukan Islam adalah jauh lebih ramai iaitu 50 orang atau 56% berbanding MP Islam hanyalah 30 orang atau 44%!

MP Cina pula adalah seramai 39 orang atau hampir empat kali ganda lebih ramai jika dibandingkan dengan MP Cina dalam BN!

Dalam BN, terdapat seramai 97 MP Pribumi/Islam atau 73%, dan 21 MP lagi Pribumi Bukan Islam atau 16%. MP Cina hanyalah 11 orang atau 8%!

Lantaran itu, adalah tidak salah jika dibuat kesimpulan bahawa orang Cina telah bersatu untuk menumbangkan kerajaan yang bertunjangkan Pribumi/Islam dan menggantikan dengan kerajaan yang bertunjangkan Bukan Islam/orang Cina!

Kerana laungan “Ini Kali Lah” untuk mereka boleh merebut kuasa maka ahli-ahli MCA dan Gerakan daripada kaum Cina telah menjadi pengkhianat parti dan berduyun-duyun lari bersekongkol dengan DAP. Lalu tsunami Cina, seperti mana yang diungkapkan oleh Najib, adalah tepat sekali!

Tanpa sokongan padu Bumiputera di Sabah dan Sarawak, BN telah kalah pada tahun 2008 lagi!

Ada pendokong MCA mengingatkan orang UMNO bahawa orang Cina telah menyokong BN semasa PRU 1999. Tanpa sokongan mereka, mungkin BN kehilangan lagi banyak kerusi dalam PRU berkenaan. Setuju.

Tetapi mari kita tanya soalan ini: Kalaulah orang Cina dihidangkan pada tahun 1999 itu peluang yang sama seperti tahun 2013, tidak mungkinkah orang Cina sudah merebut peluang tersebut dan menumbangkan BN pada tahun itu juga?

Melihat dan menilai sikap, pemikiran dan strategi orang Cina di Malaysia ini pada tahun 2008 dan 2013 maka jawapannya, tanpa melupakan tulisan pada tahun 2009 di atas dan PRU 1969, tidak lain dan tidak bukan tentulah Ya!

Dengan mengambil kira:

(a) Sikap dan iltizam kaum Cina sedemikian rupa,

(b) Kemasukan pemilih baru kira-kira 2.64 juta orang,

(c) Kawasan bandar akan semakin besar (dari 71% kepada 77%) dan,

(d) Penetrasi internet akan melebihi 75%, apakah pelan tindakan BN/UMNO untuk kekal menang dengan selesa dalam PRU-14 nanti?

Saksikan carta yang telah disediakan. Sungguh mudah untuk digarap dan dibuat penilaian.- © Utusan Melayu (M) Bhd

Sisipan | Posted on by | Tinggalkan komen

Siri 3: Ayuh berjihadlah orang Melayu, kuasai ekonomi!

بسم الله الرحمن الرحيم

Oleh Image

(Mengenali Dr. Rais Saniman)

SAYA secara peribadi tidak mengenali Dr. Rais Saniman. Beliau dikenali sebagai seorang tokoh tersohor dalam bidang ekonomi pembangunan.

Malam kelmarin saya sempat bersama beliau. Sempat berjabat tangan dengan beliau dan bersembang pendek di satu majlis ilmu di ibu negara.

Dalam usia pertengahan 70-an fikiran beliau masih tajam, kritikal dan rasional. Jiwanya cukup kental.

Dr. Rais bukan calang-calang orang. Beliau adalah salah seorang anak Melayu yang bertanggungjawab mengadun dan membentuk satu polisi — yang gagal difahami dan dijelaskan sehingga kini — dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru (DEB atau NEP dalam bahasa Inggeris).

Ia adalah satu dasar yang disifatkan oleh bangsa Cina Malaysia sebagai telah atau sampai bila-bila akan mendiskriminasikan orang bukan Melayu, terutamanya mereka, di negara ini.

Orang Cina terutamanya, menganggap bahawa polisi itu, yang dilaksanakan pada 1970 akibat peristiwa 13 Mei 1969, telah meletakkan mereka sebagai warganegara kelas kedua atau lebih teruk kelas ketiga.

Tapi benarkah? Benarkah orang Cina selama ini didiskriminasikan oleh kerajaan Melayu Malaysia melalui dasar itu?

Benarkah orang Cina seperti nasib orang kulit putih di Zimbabwe yang ditindas oleh Mugabe atau orang kulit hitam di Afrika Selatan dipinggirkan dalam kemunduran dan kehampaan semasa zaman Apartied dahulu?

Apakah orang Cina Malaysia kebuluran akibat DEB? Adakah mereka ketinggalan dalam bidang pendidikan akibat dasar itu? Apakah mereka dinafikan hak untuk mendirikan sekolah ibunda sendiri? Apakah semua perniagaan dikuasai oleh orang Melayu akibat dasar itu?

Adakah mereka dinafikan bertutur bahasa ibunda mereka sebagaimana di Indonesia atau Thailand atau juga di Amerika Syarikat? Atau nama mereka dipaksa tukar mengikut nama Melayu seperti di Indonesia atau Thailand?

Apakah gedung-gedung perniagaan di ibu negara yang hebat Kuala Lumpur dimiliki oleh Ali, Abu dan Awang? Adakah Ali, Abu dan Awang memiliki Pavilion, Sunway Pyramid atau di One Utama? Atau mereka dinafikan hak membeli kereta-kereta mewah?

Atau mereka dinafikan tinggal di kawasan-kawasan mewah di Mont Kiara atau Bukit Damansara?

Atau apa? Adakah orang Melayu menguasai senarai 10 teratas bilionair negara ini yang memiliki IPP pengeluar tenaga elektrik, memiliki kilang-kilang gula atau gedung-gedung perjudian terbesar?

Menurut buku tulisan tiga ekonomis yang sama-sama merangka DEB itu: Just Faaland, Jack Parkinson dan anak Melayu, Dr. Rais Saniman bertajuk: Growth and Ethnic Inequality (Pertumbuhan dan Ketidaksamaan Etnik): Realitinya, ialah:

“Sebagaimana bukti-bukti (evidence) menunjukkan, ia sebenarnya adalah terbalik.”

“Di bawah regim DEB, populasi bukan pribumi (non-indigenous) bergerak ke hadapan secara ekonomi lebih jauh berbanding apa yang berlaku ke atas Bumiputera.”

“Melalui Tawaran Sosial 1957 (Social Bargain of 1957), taraf kewarganegaraan dianugerahkan semalaman hanya menerusi secalitan mata pena (by a stroke of a pen) kepada sejuta orang bukan-warganegara,” menurut buku itu yang diterbit di UK oleh C. Hurst & Co (Publishers) Ltd 1990 dan terbitan kedua oleh Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd. 2003.

Buku ini wajib dibaca sekiranya orang Melayu mahu melihat realiti sebenar kedudukan mereka hasil dasar itu. Buku ini wajib dibeli mulai sekarang.

Buku itu juga wajib dimentelaah dan difahami sekiranya orang Melayu percayakan kepada Jihad Ekonomi yang perlu dibangkitkan ekoran Tsunami Cina pada PRU-13 baru-baru ini.

Sebagaimana yang saya jelaskan dalam Cuit bertajuk: Ayuh berjihadlah orang Melayu, kuasai ekonomi! dan disusuli oleh siri kedua minggu lepas, telah tiba masanya orang Melayu menguasai ekonomi setelah ketinggalan begitu jauh dengan bangsa-bangsa lain kita, khususnya Cina.

Orang Cina, sebagaimana yang saya jelaskan amat arif bahawa setelah mereka menguasai sepenuhnya ekonomi, kini masanya telah tiba untuk mereka menguasai satu peringkat lagi iaitu kuasa politik.

Ironi sungguh kerana dalam masa mereka menyalahkan DEB, merekalah yang mendapat laba yang cukup hebat daripada dasar itu.

Laba yang kita dapat pula ialah pelajar-pelajar miskin kita mendapat sedikit hak keistimewaan dihantar belajar ke luar negara melalui biasiswa kerajaan dan Mara. Di zaman dahulu, kumpulan ini yang pulang ke tanah air akhirnya akan bertugas dalam sektor kerajaan.

Laba yang kita dapat ialah wujudnya UiTM yang kini menjadi kilang melahirkan beribu-ribu pelajar — yang malangnya pasaran kerja di luar sana dikuasai (sebahagian besarnya) oleh orang Cina.

Satu kajian impirikal (berbentuk saintifik) yang dilakukan ke atas nasib anak Melayu yang bijak hasil DEB itu, mendapati mereka gagal mendapat gaji yang sama dengan seorang lagi calon bukan Melayu di sebuah firma milik kaum bukan Melayu itu, walaupun budak itu kurang bijak daripada anak Melayu itu.

Satu simulasi telah dilakukan oleh sekumpulan penyelidik profesional Melayu dengan menghantar resume budak-budak Melayu bijak dengan budak-budak bukan Melayu yang setaraf, tetapi hasilnya mendukacitakan budak Melayu.

Tidak puas hati dengan keputusan itu, yang mungkin penyelidik merasakan wujud sedikit kekhilafan, maka simulasi kedua dilakukan dan hasilkan; tetap sama.

Budak-budak Melayu yang bijak ini dinafikan hak mereka untuk mendapatkan gaji yang sama — 30 peratus lebih rendah daripada calon Cina itu.

Mengapa? Jawapannya adalah mudah, ia adalah kerana toko-toko, gedung-gedung dan firma-firma baik kecil atau besar bukan dikuasai oleh bangsa anak-anak Melayu itu.

Sungguh malang kekayaan mereka hasil daripada DEB, telah menghukum bangsa lain yang memperkenalkannya.

Saya enggan menulis panjang lebar, tapi bacalah buku itu. Saya mohon supaya buku itu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu.

Pembaca juga boleh membaca kertas kerja Dr. Rais yang ditulis sempena 50 tahun Merdeka bertajuk: Peranan DEB membina negara Malaysia bersatu dalam kepelbagaian. (THE ROLE OF THE NEW ECONOMIC POLICY (NEP) IN BUILDING A UNITED MALAYSIAN NATION IN DIVERSITY)

Kertas kerja itu boleh diikuti menerusi: http://bigdogdotcom.wordpress.com/ 2008/08/10/the-role-of-the-new-

economic-policy-nep-in-building-a-

united-malaysian-nation-in-diversity/

Dalam kertas itu, Dr. Rais merakamkan terima kasih kepada mentor dan gurunya, Just Faaland (Tan Sri), pengasas Michelsen Institute di Bergen, Norway yang membenarkan beliau menggunakan sebahagian bahan daripada kertas kerjanya berkaitan DEB.

Faaland bersama-sama Dr. Rais adalah orang yang bertanggungjawab merangka DEB.

Kertas kerja Faaland itu dibentangkan di satu simposium antarabangsa anjuran Bank Pusat Namibia pada September 2007.

Negara-negara Afrika, kebanyakan menghadapi masalah yang sama seperti Malaysia, amat berminat mempelajari pengalaman Malaysia melaksanakan DEB. Iaitu untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara maksimum yang dalam masa yang sama menyeimbangkan kedudukan ekonomi pelbagai ethnik.

Tan Sri Faaland, bekas Penasihat Ekonomi kepada Almarhum Tun Abdul Razak, semasa pertelingkahan kaum 1969, merangka DEB yang menjadi tulang belakang sistem ekonomi negara sejak 1970.

Dr. Rais kini ialah Penasihat Kanan di Michelsen Institute di Norway. Institut ini ialah sebuah pertubuhan hak asasi manusia dan hak-hak sosio-ekonomi.

Sila baca dan belilah buku itu. Kuasa politik kini sudah gagal menguasai kebangkitan kuasa ekonomi. Tanpa kuasa ekonomi, orang Melayu akan hilang.

Ayuh berjihadlah orang Melayu, kuasai ekonomi!- © Utusan Melayu (M) Bhd

Posted in Uncategorized | Tinggalkan komen